میتونه برای سفرهای طولانی هم استفاده بشه
مثلا بین شهری
فقط باید قسمت طوقه به باربند با یک بست فیکس بشه
عقب هم جلو