اگر استفاده تون در حد همین چیزی که گفتید یعنی در پارک و تفریحی است که مشکلی نداره البته این نکته هم مدنظر داشته باشید که اکثر افرادی که اولین بار دوچرخه میخرن بعدش عاشق دوچرخه سواری میشن و دوست دارن...