سلام
تا الان کسی مسیر مناسب و بی‌خطری را نتونسته تو شیراز پبشنهاد بده.؟ لصفا دوستان در شیراز همکاری ی کنند.